ZIMANÊ KURDÎ, MALBAT Û ZARÊN WÎ

Author: Hewa S. KHALİD Publishing Date: 2020 E-ISSN: 2687-5438 Volume 2, Issue 1 ABSTRACT: Zimanê Kurdî yek ji zimanên Îranî ye, ku ser bi malbata Hînd û Ewropî ye. Lewma

Read More »

KURD DI TÂCU’L-‘ERÛS’Ê DE

Author: M. Edip ÇAĞMAR Publishing Date: 2020 E-ISSN: 2687-5438 Volume 2, Issue 1 ABSTRACT: Hinek berhemên klasîkên Îslamî bi agahîyên di derbarê neteweyan tije ne. Berhemên ku mijara wan ziman

Read More »

DI DÎWANA PERTO BEGÊ HEKARÎ DE POR

Author: Zeydin GÜLLÜ Publishing Date: 2020 E-ISSN: 2687-5438 Volume 2, Issue 1 ABSTRACT: Mirajek girîng ya edebiyata klasîk eşq e ku vê eşqê her wextî di navenda vê edebiyatê de

Read More »