Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi

ISSN : 2687-5187

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak arazi yönetimi alanında yeni gelişmelerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Derginin dili TÜRKÇE’ dir.

YearVolumeIssue
201911