ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ

Author: Ahmet KIRKAN Publishing Date: 2020 E-ISSN: 2687-5438 Volume 2, Issue 2 ABSTRACT: Na xebate de gramerê zazakî de mijaranê alozan ra yew, raweya fermanî ameya tedqîq kerdene. Derheqê raweya

Read More »