ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ

Author: Ahmet KIRKAN

Publishing Date: 2020

E-ISSN: 2687-5438

Volume 2, Issue 2

ABSTRACT:

Na xebate de gramerê zazakî de mijaranê alozan ra yew, raweya fermanî ameya tedqîq kerdene. Derheqê
raweya fermanî û antişê na rawe de cîya cîya şiroveyî ameyêkerdiş; nê mijarî ser o taye xebatî virazîyayê.
Raweya fermanî seba şexsê dîyine û hîrêyine esta û seba şexsê yewinî formê raweya fermanî çin ê. Raweya
fermanî hem kerdişî hem zî nêkerdişî îfade kena ke na rawe erebkî de sey emrî û nehyî di cure yê. Na xebate de
mefhumê emrî yan fermanî ameyo îzahkerdiş, goreyê karan na rawe ameya antiş. Mîyanê raweyanê waştişî de
raweya fermanî zaf zêde yena şuxulnayene û na rawe goreyê mintiqayanê zazakî cîya şeklan de vejîyêna
meydan. Amancê na xebate zazakî de raweya fermanî îzahkerdiş, mabênê na rawe û raweyanê bînan yê waştişî
de abirnayîş o. Na xebate de kitabanê gramerî ra û berhemanê zazakî ra îstîfade bîyo. Na xebate de raweya
fermanî hem goreyê şexsê dîyin hem zî goreyê şexsê hîrêyinî do îzah bibo.

Keywords: Emîr, Rawe, Zazakî, Ziwannasî

Full Text