Author: Yusuf ASLAN

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2636-767X

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Başlangıçta Alman filozof Novalis tarafından bir sınıflama amacıyla başvurmuş olduğu büyülü gerçekçilik kavramı Latin Amerika’da gelişmiş bir akımdır. Tam olarak genel-geçer bir tanıma sahip olmasa da büyülü gerçekçi kurgu, gerçek ve gerçeküstünün bir arada, herhangi bir çatışmaya girmeden birlikte yaşadığı kurgu olarak tanımlanmaktadır. Büyülü gerçekçi kurguları fantastik kurgudan ayıran en önemli nitelik, kahramanların iki farklı düzlemi bir arada sorunsuzca yaşamayı kanıksamış olmalarıdır. Büyülü gerçekçi yazarlar anlatılmak istenenin sadece gerçeklikle anlatılamayacağını iddia eder ve bunun için de gerçeküstüne başvurmayı tercih ederler.
Araştırma kapsamında Susanna Tamarro’nun Tombul Yürek adlı kitabının büyülü gerçekçilik akımının niteliklerini yansıtıp yansıtmadığı irdelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
İncelenen kitabın kurgusunda başkahraman Michell ailesiyle kiloları yüzünden problem yaşamış ve kurgu boyunca bu problemi çözmek için çabalamıştır. Çalışmada metnin derin yapısı irdelendiğinde ise yetişkinlerin, çocukların sorunlarına yine çocukların pencerelerinden bakmaları gerektiği tespit edilmiştir.
Eserde okura verilmek istenen bu ileti büyülü gerçekçi anlayış aracılığıyla aktarılmış ve böylece sadece gerçek düzlemle verildiğinde yeterli etkiyi gösteremeyecek olan ileti hem gerçek hem de gerçeküstünün aynı anda sunulmasıyla daha ilgi çekici ve çarpıcı bir biçimde sunulmuştur. Sonuç olarak Michelle’nin başından geçen olaylar değerlendirildiğinde “Tombul Yürek” adlı kitabın büyülü gerçekçi akımın özelliklerini yansıttığı görülmüştür.

Keywords: Susanna Tamarro, büyülü gerçekçilik, magic realism, magical realism

Full Text