Author: Gamze NERGİZ

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2636-767X

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

İnsanın eylemlerinin arkasındaki itici güç olarak bilinçaltını gören psikanaliz edebiyattaki karakter tahlilleri açısından da oldukça önemlidir. Sıgmund Freud’un kurucusu olduğu psikanaliz Adler, Jung, Lacan gibi isimlerle yayılmış ve sanat eserlerine uygulanır hale gelmiştir. Bu çalışmada da Susanna Tamaro’nun Tobia ve Melek adlı çocuk romanı Jung’ın psikanalitik bakış açısıyla incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış, veri toplama aracı olarak ise doküman inceleme metodu kullanılmıştır. Çalışma konusunu oluşturan bulgular saptanmış, Jung’ın psikanalitik bakış açısıyla kitap arasında ilişki kurulmuştur. Çalışma çerçevesinde, “Susanna Tamaro’nun Tobia ve Melek adlı romanının içerisinde barındırdığı psikanalitik ögeler nelerdir?” sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Jung’a göre insan kişiliğini anlamlandırmak için birtakım sorulara cevap vermek gerekmektedir. Bunların başında kişiliğin bölümlerinin neler olduğu, kişiliği harekete geçiren enerji kaynaklarının neler olduğu, kişiliğin nasıl oluştuğu gibi sorular gelmektedir. Jung’ın kuramında ego, arketipler, persona, anima, animus, gölge, psişenin dinamiği, değerler, ruhsal enerjinin gelişmesi ve gerilemesi, kişiliğin gelişimi, psikolojik tipler gibi kavramlar yer almaktadır. Jung’a göre yazma sürecinde yazar tam olarak kendini ortaya koyamamaktadır. İtici bir güç yazarı ele geçirir ve eser kendi kendini ortaya koyar. Bu durum bazen yazarın yazmak istediği cümleleri eserin bünyesine dahil etmemesi şeklinde de ifade edilebilir. Tobia ve Melek isimli kitapta başkahramanı Martina, Jung’ın sunduğu “ben” kavramı içerisinde ele alındığında küçük bir çocuk olması nedeniyle kişilik gelişimini henüz tamamlamamıştır. Diğer bir kavram olan “psişenin dinamiği” enerjinin dağılımını ve yer değiştirmesini ifade eder. Psişenin mutlak bir dengeye ulaşması mümkün değildir. Martina’nın tüm çabası da bu dengeyi kurmaktır. Yapılan çalışma ile alan yazına katkı sağlamak , psikoloji ve edebiyatı kapsayan bu disiplinler arası çalışma ile farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Keywords: Susanna Tamaro, Tobia ve Melek, Psikanalitik, Çocuk Edebiyatı

Full Text