Author: Sinan ATEŞ, Ayhan İNCİRCİ, Oğuzhan KARADENİZ , Mustafa KAPUCUBAŞ

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2618-5725

Volume 2 Issue 1

ABSTRACT:

Araştırmanın amacı Türkiye ve Türkmenistan sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan Eski Türklere ait konuları karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemektir. Bu iki ülke sosyal bilgiler programları Orta Asya Türk tarihi ekseninde gözden geçirilmiştir. Çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında kullanılmakta olan ders kitapları incelenmiştir. Araştırmanın doğası gereği betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Türkiye ve Türkmenistan sosyal bilgiler ders kitaplarında Eski Türklerle ilgili pek çok bilgi ve bölüm yer almaktadır. Aynı zamanda konu ile ilgili çeşitli görseller, haritalar ve kaynaklar kullanılmıştır. Araştırmadaki bulgular “1- Orta Asya Türk Devletleri, 2- İpek Yolu, 3- Türkler ve İslamiyet, 4- Kültür ve Medeniyet” başlıkları altında incelenmiştir. Bu başlıkların kitaplarda yer alan sunumlarında benzerliklerin fazla olmasının yanında bazı farklılıklar da tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulguların, öğrenme öğretme ortamında en fazla kullanılan ders materyallerinden biri olan ders kitapları hakkında karar vericilere ve eğitim politikası belirleyicilere yararlı bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, iki devlet bir millet olarak tabir edebileceğimiz tüm Türk devletlerinin ders kitaplarında ortak paydaların arttırılması ve çalışmaların devam ettirilmesi önerilebilir.

Keywords: Sosyal bilgiler eğitimi, Türkmenistan ders kitapları, Türkiye ders kitapları, Eski Türkler

Full Text