Author: Mustafa İÇEN , Gül TUNCEL

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2618-5725

Volume 2 Issue 1

ABSTRACT:

Düşünce tarihindeki pek çok filozofun da dile getirdiği gibi insan, ancak eğitim yoluyla insan olmakta ve diğer canlılardan farkını ortaya koymaktadır. İnsan doğuştan birtakım yeteneklerin hammaddesi ile doğmaktadır. Bu hammaddelerin işlenmesi yani insanın gelişimi ve sürekli yeni bir form kazanması ancak eğitim yoluyla gerçekleşmektedir. Bu da insanın kendi başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Bu nedenle eğitimin belli kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunluluğu oluşmaktadır. Böylece, günümüzün en önemli konularından biri, hem kendisini hem de içinde yaşadığı toplumu geliştirecek olan insanın eğitimi problemi olmaktadır. Çünkü eğitim, toplumu çağdaş ve gelişmiş bir hale getirmenin hareket noktalarından birini teşkil etmektedir. Bireyi ve toplumu gelişmiş ve yetkin hale getirmenin en önemli adımı da eğitim felsefesinden geçmektedir. Bu bağlamda eğitim felsefesinde insan doğasının rolünün tartışılması önemlidir.

Keywords: Eğitim felsefesi, insan doğası, reform, değişim

Full Text