Author: Murat YAKAR, H.Murat YILMAZ

Publishing Date: 2008

ISSN: 2147-9364

Volume 23 Issue 2

ABSTRACT:

Kültürel Mirasın Korunması ile ilgili çalışmalarda birinci ve en önemli aşama, çeşitli ölçek venitelikte belgeleme çalışmaların tamamlanması ve üretilen bilgilerin koruma çalışmalarında bulunacak farklı uzmanlar tarafından anlaşıılır ve kullanÍlabilir biçimde düzenlenmesidir. Metrik,yazı ve görsel belgeleme, kültürel mirasÍn mevcut durumu ve sorunlarÍÍn tespiti ile bu orunlarÍnçözümüne iliókin her türlü koruma çalÍómalarÍnda temel veri olarak kullanÍldÍÂÍ gibi kültürelmirasÍn gelecek nesilllere iletilmesinin ve topluma tanÍÍlmasÍÍn da önemli bir yoludur.Günümüzde Kültürel MirasÍn belgelenmesinde farklÍ teknikler kullanÍlmakta ve bu konu teknolojikgeliómelere paralel olarak hÍzla geliómektedir. Bu çalÍómada kültürel miraslarÍÍzdan biri olan Konya’daki bulunan Horozlu HanÍn Fotogrametrik yöntemle ölçümü ve belgeleme çalÍómasÍ yapÍlmÍóÍr.

Key Words: Kültürel Miraslardan Tarihi Horozluhan’ın Fotogrametrik Rölöve Çalışması ve 3 Boyutlu Modellenmesi

Full Text