Author: Mevlüt YETKİN, Ömer BİLGİNER

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 3

ABSTRACT:

Günümüzde, Yarasa Algoritması (YA) gibi modern metasezgisel algoritmalar zor optimizasyon problemlerinin çözümünde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Jeodezi’de robust parametre kestirim yöntemlerinin jeodezik ağlara uygulanması önemli bir optimizasyon problemidir. Bu çalışmada, robust En Küçük Medyan Kareler Yöntemi (EKMKY) bir nivelman ağına global bir doğal optimizasyon algoritması olan YA kullanılarak uygulanmış ve kaba hatalı gözlem vektörü olması durumunda önerilen yaklaşımın klasik En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY)’nden daha iyi sonuç verdiği sayısal bir örnek ile gösterilmiştir.

Keywords: Jeodezik ağ, global optimizasyon, yarasa algoritması, robust kestirim.

Full Text