Author: H. Tuğba ARLI İL , Ramazan Alpay ABBAK, İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Selda DEMİR

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 3

ABSTRACT:

Gravimetrik jeoit modellerinin oluşturulma sürecinde gravite verilerinin yanı sıra topoğrafik yüksekliklere de ihtiyaç vardır. Çünkü jeoit modelleme çalışmalarında topoğrafya etkisi en önemli parametrelerden biridir ve fiziksel yeryüzeyinden toplanan gravite ölçüleri jeoit modellemede doğrudan kullanılamaz. Serbest hava gravite anomalilerinin enterpolasyonu için herhangi bir Sayısal Yükseklik Modelinden (SYM) alınan grid merkezlerinin ortalama yüksekliklerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada SRTM1 ve ASTER SYM’lerin bölgesel gravimetrik jeoit modelleme çalışmalarındaki performansı değerlendirilmiştir. Öncelikle çalışma sahasına homojen olarak dağılmış nivelman noktalarıyla modellerin doğrulukları bölgesel anlamda araştırılmıştır. Daha sonra, test bölgesinde SYM’ler sırasıyla kullanılarak KTH (İsveç Kraliyet Enstitüsü) yöntemi ile iki tane gravimetrik jeoit modeli hesaplanmıştır. Karşılaşılan çeşitli sistematik hataları ortadan kaldırmak ve en uygun kombinasyonu elde etmek için gravimetrik ve GPS/nivelaman jeoit modellerini düzeltici yüzeye dayalı olarak optimum yüzeyde birleştirilmiş ve jeoit modellerinin doğrulukları analiz edilmiştir. Sonuç olarak her iki jeoit modeli arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Modellerin benzer sonuçları vermesi, her iki SYM’nin doğruluklarının yakın olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ancak SRTM1 modelinin olmadığı yerlerde ASTER modelinin alternatif olarak kullanılabileceği önerilmektedir.

Keywords: ASTER, Bölgesel Jeoit Belirleme, SRTM1

Full Text