Author: Ahmet SARUCAN, Mehmet Cabir AKKOYUNLU, Aydoğan BAŞ

Publishing Date: 2010

E-ISSN: 2147-9364

Volume 25 Issue 1

ABSTRACT:

Bu çalışmada kuruluş yeri önceden tespit edilen bir rüzgâr türbini için uygun türbin markası seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler belirlenmiştir. Kriterlere uygun hiyerarşik bir yapı oluşturulmuş ve bu yapıya göre belirlenen markalar arasından en iyi rüzgâr türbini seçim kararına, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi uygulanılmıştır. Bu yolla elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve alternatif rüzgâr türbini markaları arasından hangisinin seçileceği detaylı olarak incelenilmiştir.

Key Words: Rüzgâr enerjisi, Rüzgâr türbini, Analitik hiyerarşi süreci (AHS)

Full Text