Author: Salih ALÇAY, Cevat İNAL

Publishing Date: 2010

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 25 Issue: 1

ABSTRACT:

Teknolojinin gelişimine paralel olarak uydularla konum belirleme önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Günümüzde global anlamda uydularla konum belirleme olarak ilk akla gelen uydu sistemi GPS’ dir. GPS en gelişmiş ve en çok tercih edilen uydu sistemidir. GLONASS ise yeni atılan uydularıyla birlikte, GPS ile birlikte kullanılabilmesinin yanı sıra yalnız olarak da kullanılabilmektedir. GLONASS uydu sisteminin daha etkili bir hale gelmesi ve gelişmesi ile birlikte yüksek duyarlılıklı GPS/GLONASS alıcıları üretilmektedir. Bu gelişmeler göz önüne alındığında GLONASS’ ın global konumlamada kullanılabilirliğinin araştırılması dikkate değer hale gelmiştir. Bu çalışmada, GPS/GLONASS alıcılarıyla donatılmış 6 IGS istasyonundan oluşan bir ağ belirlenmiş, 24 saatlik ölçü sürelerinin yanı sıra kısa gözlem süresinin de etkisini görebilmek amacıyla 6 ve 12 saatlik ölçü süreleri de göz önüne alınarak değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler GPS, GLONASS ve GPS/GLONASS gözlemleri kullanılarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmelerde Bernese 5.0 akademik analiz yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar global konumlamada GLONASS’ ın GPS ile birlikte ve ayrıca yalnız olarak da kullanılabileceğini göstermiştir.

Key Words: GPS, GLONASS, IGS.

Full Text