Author: Mehmet Fatih YİLMAZ, Barlas Ozden CAGLAYAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 3

ABSTRACT:

Kırılganlık analizi köprülerin deprem performanslarının belirlenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde demiryolu köprülerinin deprem performanslarının belirlenmesi olası deprem senaryoları için maddi ve can kayıplarının önlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki demiryolu köprüleri incelendiği zaman genel olarak 19 uncu yüzyılın sonları ile 20 inci yüzyılın başlarında inşa edildiği görülmektedir. Demiryolu köprüleri arasında çelik, yığma ve betonarme köprülerin yer aldığı görülmektedir ve bu köprülerinin bir kısmı tarihi köprü niteliği taşımaktadır. Demiryolu köprülerinin uzun kullanım ömrünün olması ve köprülerin imal edildiği zamanın teknolojisi ile günümüz teknolojisi arasındaki gelişmeler göz önüne alındığı takdirde köprülerin deprem performanslarının belirlenmesi için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekliliği açıkça görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de ki demiryolu hatlarında sıklıkla kullanılan basit mesnetli tek açıklıklı bir çelik demiryolu köprüsü ele alınmıştır. Köprünün doğrusal olmayan analizlerinin yapılabilmesi için A, B ve C zemin sınıflarında 30 farklı gerçek deprem kaydı seçilmiş ve bu deprem kayıtları en büyük yer ivmesi 0.1g ile 1.0g arasın da 10 farklı sarsıntı şiddeti değerine oranlanmış ve 300 farklı zaman tanım alanına analiz gerçekleştirilmiştir. Köprünün matematiksel modeli yaygın olarak kullanılan bir sonlu elemanlar programı yardımı ile imalat paftalarına uygun şekilde oluşturulmuştur. Kırılganlık eğrileri elde edilirken maksimum olasılık yaklaşımından faydalanılmış ve her bir köprü elemanı için dört farklı hasar sınıfına ait kırılganlık eğrileri elde edilmiş elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.

Keywords: Kırılganlık Analizi; Doğrusal olmayan analiz; Artımsal dinamik analiz; Köprü; Demiryolu Köprüleri

Full Text