Author: Sema VURAL, Aysel ALPHAN, Süleyman KÖYTEPE, Turgay SEÇKİN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 2

ABSTRACT:

Nikel ferrit nano parçacıkları, surfaktant destekli hidrotermal teknik kullanılarak, kontrollü parçacık boyutu ve boyut dağılımı ile sentezlenmiştir. Manyetik nano parçacıkların yüzey modifikasyonu (3-chloropropyl)triethoxysilane ile gerçekleştirilmiştir. Modifiye edilen nano parçacıklar yüzeyden başlatılan polimerizasyon tekniği kullanılarak PVP ile aşı polimer yapısında kaplanmıştır. Elde edilen spinel ferritlerin kristal yapısı ve boyutu X-Işını Kırınım Analizi (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile araştırılmıştır. Nano parçacıkların ve nano kompozitlerin manyetik özellikleri Titreşimli Örnek Magnetometresi (VSM) kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen NiFe2O4 nano parçacıklarının ortalama parçacık boyutu 24 nm’dir. Oda sıcaklığında süper paramagnetik karakter ve yüksek doygunluk manyetizasyonu göstermektedir. Gerçekleştirilen sentez stratejisinin biyo-uygulamalarda kullanılacak gelişmiş malzemelerin sentezinde etkili bir yöntem olabileceği düşünülmektedir.

Keywords: Spinel ferrit, NiFe2O4, manyetik malzeme, yüzey modifikasyonu.

Full Text