Author: Ozlem SALLI BİDECİ, Kader MERCANOĞLU, Alper BİDECİ

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 2

ABSTRACT:

Tabi kaynaklardan maksimum derecede faydalanabilmek amacıyla, ekonomik değeri olan maddelerin geri dönüşümü ve tekrar kullanımı çok önemlidir. Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli beton (GRC) atıklarının çimento ikame malzemesi olarak geri dönüşümünün sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Ağırlıkça %0 (Referans), %5, %10 ve %15 oranında öğütülmüş GRC atıkları ile üretilen çimento harç numuneleri üzerinde; taze harç deneylerinin yanı sıra, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, ısıtma-yağmur ve donma-çözülme deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, öğütülmüş GRC atıklarının tekrar kullanılmasının çevre açısından olumlu katkı sağlayacağı ve harç içerisine %5 oranında katılmasıyla optimum sonuçlar elde edilebileceği belirlenmiştir.

Keywords: Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Atığı; Çimento; Basınç Dayanımı; Donma-Çözülme

Full Text