Author: Fatih Süleyman BALIK, Fatih BAHADIR, Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Alptuğ ÜNAL, M. Yaşar KALTAKCI

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 2

ABSTRACT:

Bu deneysel çalışmada, 1/3 ölçekli, tek açıklıklı, iki katlı, 6 adet betonarme çerçeve üretilmiş ve pencere boşluklu veya boşluksuz dolgu duvar ile güçlendirilerek davranışları araştırılmıştır. Bu deney numuneleri depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deney numuneleri Türkiye’deki betonarme yapılarda çoğunlukla gözlemlenen eksiklikleri yansıtacak şekilde üretilmiştir. İlk deney numunesi güçlendirme uygulaması yapılmamış referans numunedir. Diğer numuneler ise farklı pencere boşluk oranlarına ve konumuna sahip betonarme dolgu duvarlı numunelerdir. Yapılan deneylerin sonuçları betonarme dolgu duvarların, dayanım, rijitlik ve enerji tüketme üzerindeki etkilerini ortaya koyacak şekilde değerlendirilmiştir. Deney sonuçları, betonarme dolgu duvarlı numunelerin, referans numuneden daha fazla yatay yük dayanımına, enerji tüketimine ve rijitliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Keywords: Deprem davranışı, Betonarme çerçeve, güçlendirme, tersinir-tekrarlanır yatay yükleme

Full Text