Author:Mevlüt YETKİN

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2564-6761

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Geomatik mühendisliği dahil olmak üzere çok sayıda mühendislik disiplininde önemli rol oynayan matematiksel programlama veya optimizasyon bir uygulamalı matematik konusu olup bilgisayar bilimi ve yöneylem araştırması ile yakından ilişkilidir. En basit şekliyle reel değişkenlere sahip bir fonksiyonun, bu değerler için optimum değerlerin bulunması suretiyle minimum veya maksimum yapılması optimizasyon olarak adlandırılır. Parametre kestirimi, optimal jeodezik ağ tasarımı ve karayolu yatay ve düşey aliynman optimizasyonu geomatik mühendisliğindeki önemli optimizasyon uygulamalarıdır. Bu çalışmada optimizasyon ile ilgili temel kavramlar ve başlıca jeodezik optimizasyon problemleri ele alınmıştır. Son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılır hale gelen metasezgisel optimizasyon algoritmaları üzerinde durulmuştur. Metasezgisel bir optimizasyon algoritması olan Kurbağa Sıçrama Algoritması (KSA) incelenmiştir.

Key Words: Optimizasyon,Metasezgisel Algoritmalar,Kurbağa Sıçrama Algoritması,Jeodezi

Full Text