Author:Murat Yakar , Adem Kabadayı, Abdurahman Yasin Yiğit, Kader Çıkıkcı, Yunus Kaya, Sultan Seda Catin

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2564-6761

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Tarihi eserler geçmişten günümüze gelene kadar, doğal ya da doğal olmayan birçok tahribata maruz kalmaktadır. Bu nedenle; kültürel mirasın korunması ve bir sonraki kuşakları, tarih hakkında bilgilendirmek amacı ile yapılan çalışmalar, tüm dünyada gün geçtikçe hızlanmakta ve önemi büyük ölçüde artmaktadır. Artan bu önem, kültürel miras üzerine yapılan bu çalışmaların daha kolay ve daha detaylı olması için teknolojiyi de teşvik etmekte, bu da kullanılan ölçme sistemlerinin gelişmesini sağlamaktadır.

Tarihi yapıların bakım ve onarımı, korunması için altlık olacak verilerin (rölöve ve üç boyutlu model) hazırlanmasında fotogrametrik yöntemler uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Geçmişten geleceğe bırakılabilecek en büyük miras kültür mirasıdır.Tarihin tanıkları ve kültür mirasları olan tarihi eserler sanal ortamda koruma altına alınıyor. Dijital ortamda geliştirilen yöntemle hem tarihi eserlerin orijinal halleri korunmuş oluyor hem de sanal müze oluşturuluyor.

Bu çalışmada Erzurum ilinde bulunan Üç Kümbetler olarak bilinen yapılarda belgeleme amaçlı Emir Saltuk Kümbet’inin fotogrametrik rölöve çalışması yapıldı. Restorasyon projesine altlık oluşturulacak rölöve projesi hazırlanması ve 3 boyutlu nokta verilerinin oluşturulması amacıyla totalstation ile kontrol noktaları ölçülmüştür. 3 boyutlu modelin oluşturulması Photomodeler yazılımında gerçekleştirilmiştir.

Key Words: Sayısal fotogrametri,Belgeleme,Üç boyutlu modelleme,Kümbet

Full Text