Author: Memduh KARA, Mesut UYANER

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 4 Issue: 4

DOI : 10.15317/Scitech.2016.56

ABSTRACT:

Bu çalışmada metal kompozit levhaların düşük hızlı enine darbe davranışları incelenmiştir. 1 mm kalınlığında St37 DKP ve 1050-H14 alaşımlı alüminyum plakalar kullanılarak dört farklı yerleşim düzeninde oluşturulan üç katmanlı kompozit levhalar farklı enerji seviyelerinde düşük hızlı darbe testlerine maruz bırakılmışlardır. 150×150 mm ebatlarında kesilen metal levhalar üç alüminyum, üç çelik, aliminyum+çelik+alüminyum ve çelik+alüminyum+çelik olacak şekilde dizilerek dört tarafı ankastre olacak şekilde bağlanmıştır. Deneylerde kullanılan vurucu kütlesi 6,35 kg olup 24 mm yarı küresel geometriye sahiptir. Hazırlanan her bir deney numunesinin ortasına 10J, 20J, 30J, 40J, 50J enerji seviyelerinde darbe testleri yapılmıştır. Darbe testleri sonucu elde edilen kuvvet-zaman, hız-zaman ve kuvvet-yer değiştirme değişimleri grafikler halinde incelenmiştir. Her bir deney numunesinde meydana gelen hasarlar değerlendirilmiştir.

Key Words: Metal Tabakalı kompozit, Enine darbe, Hasar davranışı, Dinamik cevap

Full Text