Author: Kevser DİNCER, Gürol ÖNAL, Ahmet AKDEMİR, Mehmet SELBES

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 4 Issue: 4

DOI : 10.15317/Scitech.2016.57

ABSTRACT:

Bu çalışmada, makro boyuttaki gözeneklere sahip farklı malzemelerin yüzeyi filtreleme performansını arttırmak amacıyla elektro-eğirme yöntemiyle nanofiber tabaka ile kaplanması amaçlanmıştır. Sadece mikrofiber filtreler yüzeyine kaplanan nanofiber tabakaların filtre olarak kullanılabileceği görülmüştür. Mikropartiküllerin filtrasyonunda kullanılan 25-85 g/m2 gramaj arasındaki mikrofiber filtrelerin yüzeyi, polimer solusyonu besleme debisi 21-30 ml/h, uygulanan gerilim 28-32 kV ve elektrotlar arası mesafe 19-23 cm aralığında elektro-eğirme deney parametreleri ile kaplanmıştır. Nanofiber tabaka ağırlığı 2-4 g/m2, nanofiber çapı 77-200 nm arasında değişen beş farklı hava filtresi numuneleri elde edilmiştir. Elektro-eğirme deney parametrelerindeki değişim ile nanofiber tabaka ağırlığı, nanofiber çapı ve yüzey morfolojisindeki değişmeler gözlenmiş ve üretilen numunelere etkisi incelenmiştir. Sonuçta, makro gözenekli malzemelerin nanofiber tabakalı filtre olarak kullanılamayacağı görülmüştür.

Key Words: nanofiber hava filtresi, tabakalı hava filtresi

Full Text