Author: Ferruh YILMAZTÜRK , Niyazi Uğur TERZİ

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 2

ABSTRACT:

Bu çalışmada, statik yada yarı statik yükleme deneylerinde yapı elemanlarının deformasyon davranışlarını gerçek zamana yakın (<1 sn) belirleyebilmek için geliştirilen fotogrametrik bir sistem anlatılmıştır. Sistem yazılım ve donanım olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Donanım bileşeni 3 video kameralı görüntü elde etme sistemini, yazılım bileşeni de elde edilen görüntülerin fotogrametrik olarak değerlendirilip konum bilgisinin üretilmesini içerir. Sistemin ölçme işlemi, üç kameraya ait iç ve dış yöneltme parametrelerinin belirlendiği sistem kalibrasyonu ve sonra bu kalibrasyon parametreleri yardımıyla, tanımlanabilen zaman aralıklarında ya da her bir yükleme uygulamasından sonra yapı elemanı üzerindeki işaretli noktaların 3B koordinatlarının hesaplanması ilkesine dayanır. Test amacıyla, sistem gömülü esnek boruların ve çelik bir kirişin yük testi deneylerinde kullanılmıştır. Deneylerde inşaat mühendisliği klasik ölçme aletleri de kullanılmış ve her iki ölçme sisteminden elde edilen sonuçların kıyaslaması, fotogrametrik sistemin doğru ve güvenilir bir ölçme sistemi olduğunu göstermiştir. Keywords: Yakın resim fotogrametrisi, kamera kalibrasyonu

Full Text