Author: Sait Ali UYMAZ, Şirzat KAHRAMANLI

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 4 Issue: 3

DOI : 10.15317/Scitech.2016320514

ABSTRACT:

Bilindiği üzere üretilen elektriğin makul fiyatlarla tüketiciye sunulabilmesi için ne kadar elektrik tüketileceğinin daha önceden tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu durum 4628 ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte serbestleşen elektrik piyasasında elektrik arzının talebi karşılaması için yapılan üretim planlarını etkileyen en önemli faktör olmuştur. Talep tahmini için birçok veri analizi yöntemi bulunmaktadır. Bu modellerden bazıları; Yapay Sinir Ağları, Otoregresif Hareketli Ortalamalar ve Basit/Çoklu Regresyondur. Bu çalışmada, istatistiki bir kavram olan ve geçmişteki verilerin değerlendirilmesiyle sonuca ulaşan Regresyon modeli ile elektrik talep tahmini programı gerçeklenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada Basit Regresyon ile yapılan tahminler ile Çoklu Regresyon kullanarak yapılan talep tahminlerinin sonuçları ortaya konulmuştur. Ayrıca, elektrik tüketimine etki etmesi beklenen faktörlerden “Gayri Safi Yurt içi Milli Hasıla”, “Ortalama Yaşam Ömrü” ve “İnternet Kullanımı”nın tüketime etkileri de gerçeklenen programla incelenmiştir.

Key Words: Regresyon; Elektrik Tüketimi; Talep Tahmini; Elektrik Üretimi

Full Text