Author: Osman Salih YILMAZ, Fatih GÜLGEN, Ramazan GÜNGÖR, Fatih KADI

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 3

ABSTRACT:

Bu çalışmada Manisa ili Köprübaşı ilçesinde 2008 ve 2017 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişimler araştırılmıştır. Köprübaşı ilçesinin Demirköprü Barajını içine alacak şekilde belirlenen sınırlar yaklaşık 324 km2’dir. Çalışma alanında, 30 m mekânsal ve 8 bitlik radyometrik çözünürlüğe sahip Landsat 2008, 2013 ve 2017 uydu görüntüleri kullanılmıştır. Belirlenen yıllarda Köprübaşı ilçesine ait arazi kullanımı sınıfları, CORINE sistemine göre oluşturulmuştur. Bölgenin arazi kullanımı meşe ormanı, demirköprü barajı (su yüzeyi), ekili tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere dört farklı sınıfta gruplandırılmıştır. Her bir Landsat görüntüsü için sınıflandırma işlemi kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırmanın doğruluğu kappa testi yapılarak kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan meşe orman alanlarının azaldığı, ekili tarım alanlarının arttığı ve baraj su seviyesinin yıllara göre değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle bölgede büyük öneme sahip olan Demirköprü Barajı’ndaki su seviyesi değişimlerinin CBS ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle kolaylıkla tespit edilebileceği ve baraj su seviyesinin mevsimsel hava durumu tahminlerine bağlı olarak kontrol altında tutulabileceği öngörülmektedir.

Keywords: Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Arazi Kullanımı, Demirköprü Barajı

Full Text