Author: Tuba BAHTLI, Veysel Murat BOSTANCI, Derya Yeşim HOPA, Şerife YALÇIN YASTI

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 1

ABSTRACT:

Bu çalışmada lastik atığının 500°C sıcaklık, 15 °C/dk ısıtma hızı ve 0,5 lt/dk azot akış hızı piroliz parametrelerinde pirolizi sonucu elde edilen ve daha sonrasında 2 defa %10′ luk H2SO4 çözeltisi ile ekstraksiyon işlemi uygulanarak kükürt miktarı düşürülen pirolitik sıvı, MgO-C refrakter tuğlada bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Üretilen refrakter malzemelerin % açık gözenek, yoğunluk ve Soğuk Basma Mukavemet (SBM) değerleri ile üç noktalı eğme Mukavemet değerleri ve Elastik Modülü belirlenmiş, refrakter sektöründe üretilmekte olan ve fenolik reçine ile üretilen MgO-C refrakter tuğlaların özellikleri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile mikroyapı görüntüleri incelenerek mekanik özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Elementel Analizleri X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi ile ve faz analizleri de X-Işını Kırınım yöntemi (XRD) ile gerçekleştirilmiştir.

Keywords: Piroliz, MgO-C, Refrakter, Mekanik, Yoğunluk, Gaz kromatografisi-Kütle spektroskopisi (GC-MS)

Full Text