Author: Melike FAİZ , Emine KARASU AVCI

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2618-5725

Volume 2 Issue 1

ABSTRACT:

Ders kitapları, eğitim-öğretim ortamlarının en önemli ders araçlarındandır. Ders kitaplarında yer alan metinler öğrencilere ulaşabilme yollarından birisidir. Metinler yoluyla çeşitli beceriler ve değerler kazandırılabilir. Bu araştırmada 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda ilk defa yer alan Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı ele alınarak bu öğrenme alanında yer alan metinlerdeki beceriler ve değerlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada doküman inceleme tekniğinden faydalanılarak 4.ve 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. 4.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Etkin Vatandaşlık öğrenme alanında 13 farklı beceri tespit edilmiştir. Bu becerilerin arasında en çok vurgulanan beceriler işbirliği, sosyal katılım ve iletişim becerileridir. 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında ise 11 farklı beceri tespit edilmiştir. En fazla vurgulanan beceriler siyaset okuryazarlığı, karar verme, sosyal katılım ve araştırma becerileridir. 4.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Etkin Vatandaşlık öğrenme alanında 16 farklı değer tespit edilmiştir. En fazla vurgulanan değerler sorumluluk, bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik değerleridir. 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında ise14 farklı değer tespit edilmiştir. 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı en fazla vurgulanan değerler sorumluluk, yardımseverlik, temizlik ve vatanseverlik değerleridir.

Keywords: Ders kitabı, Etkin Vatandaşlık, beceri, değer

Full Text