Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi

ISSN : 2687-6302

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi
Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte, turizm ekonomisi, ekonomi, işletme ve finans olmak üzere, bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makale çalışmaları, editörlük ve yayın kurulunun uygun görmesi sonucunda hakem değerlendirme sürecine dahil edilmektedir. Hakemlik süreci çift-kör hakemlik sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi ASOS İndeks,Scientific Indexing Services (SIS)ve Bilgindex’te taranmaktadır.
YearVolumeIssue
201911