JOURNAL OF GEOMATIC ENGINEERING RESEARCH (GEOMATIK)

ISSN : 2564-6761

Geomatik Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita mühendisliği alanında yeni gelişmelerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergidir.Geomatik dergisi
YearVolumeIssue
20183123
20172123
201611