ZAZAKÎ Û M. MALMÎSANIJÎ SER O MEQALEYÎ

Author: Murat AYGÜN

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 1

ABSTRACT:

Taye kesî estê ke seba miletê xo cayê înan, cayê xabeta înan, keda înan bêhempa ya. Seba zazayan zî ma şênî vajê ke Mela Ehmedê Xasî, Osman Efendîyê Babijî, M. Malmîsanij, Munzur Çem, Roşan Lezgîn, Denîz Gunduz ûsn. xebata înan û keda înan bêhempa ya. Mîyanê kesanê corî ra cayê M. Malmîsanijî cîya yo. Mela Ehmedê Xasî û Osman Efendîyê Babijî ra pey heta serranê 1970î welat de zazakî nênusîyabî û M. Malmîsanij keso tewr verêno ke serranê 1970î de welat de zazakî nuşto. Û ey waranê cîya cîyayan de nuşteyî û meqaleyî nuştî, kitabî weşanayî, rayberîyê şarê xo û kedkarîya zazakî kerda. M. Malmîsanijî, waranê sey folklor, edebîyat, şîîre, ziwannasîye, ferhengnasîye, tarîx û tarîxnasîye ser o xebat kerdo û nê xebatê ey sey mîhver kedkaranê zazakîye roşn kenî.

Full Text