Author: Mustafa DERELİ, Mustafa TOSUN, Nazım KOÇU

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 3

ABSTRACT:

Konya Kayalı Park Çarşısı olarak bilinen Mevlana Caddesi üzerinde tescilli bir kültür varlığı olan PTT Merkez Müdürlüğü Hizmet Binasının cephe kaplama malzemelerinde meydana gelen hasarların nedenlerinin tespiti ve yapılabilecek tadilatların hangi kapsamda ve nasıl yapılabileceği hususunda araştırmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yapı üzerinde oluşan hasarların tespiti, nedenlerinin analizi ve çözüm önerileri olarak belirlenmiştir. Çalışmada cephe kaplama malzemelerinin neden hasara uğradığı konusunda alan çalışması yapılarak farklı mevsimlerde yapı, detaylı gözlemlenmiştir. Gözlemlerle elde edilen veriler ile mevcut hasarların neden oluştuğu konusunda tespitler yapılmıştır. Sonuç olarak söz konusu yapı için cephe hasarlarının basit onarımlarla düzeltilebileceği görüşüne ulaşılmıştır. Yapı üzerinde yapılacak tadilatlar hakkında bir iş planının hazırlanması, koruma kurulu ve proje müelliflerinden yasal izinlerin sağlanması ile yapıya acilen müdahale edilmesi görüşüne varılmıştır. Yapıya yapılacak onarımların gecikmesi durumunda, hasarların büyümesi ve kalıcı hasarlara yol açmasının muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords: Cephelerde Hasar Oluşturan Etkiler, Cephe Malzemelerinde Hasarlar, Yalıtım Sorunları

Full Text