ULUS VE ROMAN: FARS VE KÜRT ANLATISAL SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author: Ebubekir GÖREN

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 2

ABSTRACT:

Haşîm Ahmedzade li Zanîngeha Exeterê di beşa Kurdî de akademîsyen e. Pisporê edebiyata nûjen bi taybetî jî pisporê edebiyata nûjen a Kurdî ye. Di vê pirtûkê de Ahmedzade ji perspektîfa romanê netewe û edebiyat nirxandiye. Wekî qebûleke zanistî, wî jî roman ji bo avakirina fikra netewî û hişmendiya netewî, amûr û qada herî girîng a edebiyatê pejirandiye. Di vê mijarê de du neteweyên nêzîkî hev nirxandine ku her du jî miletên Arî ne. Berovajî wekhevî (Arîbûn) û nêzîkbûnên wan (hevmalbatiya ziman) dijberiyên wan vegotine.

Full Text