Author: Kenan TOKLU, Seydrahim BAHARAVAR, Osman ŞiMŞEK

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 5 Issue: 1

DOI : 10.15317/Scitech.2017.68

ABSTRACT:

Bu çalışmada 8 farklı karışım yapılmıştır. Bu karışımlarda, Nano Silikat %0 ’dan %2’ ye kadar % 0.25 arttırılarak çimento yerine ikame edilmiştir. Hazırlanan numunelerde su oranı düşük tutulup yüksek hacimde kullanılan Uçucu Külün etkisi altında ikame edilen Nano Silikatlı karışımların basınç ve eğilme altındaki davranışları araştırılmıştır. Numunelerde basınç dayanımı testi için 5×5×5 cm küp prizma betonlar hazırlanmış ve 1., 3. ve 7. günlerde deneylere tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı Nano Silikatlı numunelerin 1. günden itibaren Uçucu Külün erken yaş dayanımdaki negatif etkisini önlemek ve yüksek performanslı beton elde etmektir.

Key Words: Nano Silikat; Puzolan; Uçucu kül; Yüksek performanslı beton

Full Text