Author: Aydın Alptekin, Şafak Fidan, Atilla Karabacak, Mehmet Özgür Çelik, Murat Yakar

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2717-6797

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Türkiye tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Tarihi eserlerin kayıt altına alınması ulusal ve evrensel kültür açısından çok değerlidir. Bu amaçla sıklıkla başvurulan fotogrametrik yöntemler son yıllarda hızla gelişmektedir. Bu çalışmada HüsametliTapureli-Küstülü Köyleri mevkindeki Üçayak ören yerinde bulunan yapı yersel lazer tarayıcı kullanılarak 3B olarak modellenmiştir. Binaya temas etmeden alınan nokta bulutları bilgisayar ortamında birleştirilmiştir. Kültürel mirasımızın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için arkeolojik çalışmalara ek olarak günümüz teknolojisi kullanılarak çiftlik binasının belgelenmesi sağlanmıştır.

Keywords: Kültürel miras, Üçayak Örenyeri, Yersel lazer tarayıcı, 3B Model

Full Text