Author: Bekir Yüksel, Mustafa Canıberk, Altan Yılmaz

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5179

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Türkiye Topoğrafik Vektör Veri Tabanı (TOPOVT), 1:25,000 ölçekli standart topoğrafik haritaların üretilmesi maksadıyla hazırlanan detay tanımlarına göre üretilmiş topoğrafik detaylar ile eş yükselti eğrileri, mevki ve yerleşim yeri isimlerini içeren, üretim indeksi sınırlarındaki sürekliliği sağlanmış üç boyutlu topolojik bir coğrafi vektör veri tabanıdır. TOPOVT ilk sayısal veri kümesinin üretilmeye başlanması ile beraber detay sınıfları ve alttiplerinin belirlenmesinde; öznitelik değerlerinin ifadesini mümkün kılacak olan tanımların yapılması, çalışma ortamının imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. TOPOVT verilerinin farklı alanlarda kullanılmaya başlanması ve de farklı ölçeklerdeki harita üretimine altlık teşkil etmeye başlaması ile TOPOVT’den türetilen coğrafi verilerde çoğu işlemin veri yapısında yapılacak değişikliklerle azaltılabileceği, farklı ölçeklerdeki kullanım için gerekli olan genelleştirmenin daha az maliyetle yapılabileceği, daha basit, sade ve anlaşılır bir veri yapısı ile ifade edilebileceği görülmüştür. TOPOVT verilerinin bu yeni veri yapısına aktarılması durumunda, kurum içi ve kurum dışı mükerrer veri üretimin azaltılmasında fayda sağlanacağı, farklı kullanım alanlarında veri paylaşımını hızlandıracağı, daha küçük ölçeklerde harita üretimini kolaylaştıracağı, anlık olarak gerçekleştirilen coğrafi model genelleştirmesi tutarlılığını artıracağı ve veri üretim maliyetini azalacağı öngörülmektedir. Bu amaçla, standart bir yaklaşımın ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi ulaşım detay sınıfı üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılmış, tüm sınıfların dönüşümü için ihtiyaç duyulacak zaman, işgücü ve kriterler öngörülmeye çalışılmıştır.

Keywords: TOPOVT, Model Değişikliği Topoğrafik, Vektör Veritabanı, Veri Yapısı

Full Text