Author: Öğr. Gör. Yasemin CEYLAN

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6302

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Günümüzde işletmelerin çevresel hassasiyet ve uygulamalarının en somut göstergelerinden birisi, sahip oldukları eko etiketlerdir. Eko etiketler bağımsız kuruluşlar tarafından, belirli şartları yerine getirmeleri karşılığında işletmelere verilmektedir. İşletmeler almış oldukları eko etiketler sayesinde çevreye duyarlılıklarını ispatlamaktadır. Bu çalışmada; geniş kapsamlı bir alanyazın taraması gerçekleştirilerek sürdürülebilir turizm ve eko etiket kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında eko etiketlerin amaçları, çevreye ve işletmelere faydaları değerlendirilerek turizm sektörü özelinde ulusal ve uluslararası alandaki eko etiketlerin mevcut durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Key Words: Eko etiketler, sürdürülebilir turizm, turizmde eko etiketler

Full Text