Author: Mehmet Ali AKGÜL

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 2

ABSTRACT:

Taşkın alanının tespit edilmesi çalışmalarında uzaktan algılama yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Yağışı meydana getiren bulutların taşkın anında ve sonrasında da devam etmesi optik görüntüleme yapan uyduların taşkın alanını tespit etmesinde yetersiz kalmasına sebep olmakta, bu eksiklik ise radar uyduları ile giderilebilmektedir. Bu çalışmada, taşkın alanının tespit edilmesi ve taşkın sürecinin izlenmesi amacıyla SAR (Sythetic Aperture Radar, Sentetik Açıklıklı Radar) uydularından olan Sentinel-1 uydusunun kullanılma olanakları araştırılmıştır.
Çalışma, Aralık 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Mersin ilinde meydana gelen taşkında en çok etkilenen bölgelerden biri olan, Berdan ovasında mevcut eski Aynaz bataklığında yürütülmüştür. Sentinel-1 uydusuna ait, 24.12.2016-28.01.2017 tarihleri arasında bölgeyi kapsayan 12 adet verinin tamamı analiz edilerek taşkının kapladığı alanlar hesaplanmıştır. Ayrıca fotogrametrik haritalardan bu çalışma için üretilen sayısal arazi modeli (DEM) yardımıyla çalışma alanının kot-alan-hacim grafiği çıkarılmıştır. Bu grafik ve hesaplanan taşkın alanları yardımı ile uydu verisinin olduğu her gün için taşkın hacimleri ve taşkın kotları üretilmiş ve grafiklendirilmiştir. Çalışmada, taşkının yayılımının en büyük tarih 05.01.2017 olarak tespit edilmiş, bu tarihte taşkın alanı 715.02 ha ve taşkın hacmi ise 4.23 hm3 olarak bulunmuştur.
Çalışma neticesinde, taşkın anında ve sonrasında mevcut kötü hava şartlarından etkilenmeyen Sentinel-1 uydu verilerinin taşkın çalışmalarında kullanılabileceği sonucunu varılmıştır.

Keywords: Uzaktan Algılama, SAR, Taşkın

Full Text