Author: Mustafa Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mahmut Sami DÖNDÜREN, Mustafa ALTIN

Publishing Date: 2006

E-ISSN: 2147-9364

Volume 21 Issue 3_4

ABSTRACT:

Bu çalışmada, şantiye şartlarında, standartlara uygun olarak üretilmiş beton ile standartlara uygun olarak üretilmemiş betondan imal edilen, eksenel yük etkisinde değişik geometri ve donatı özelliklerine sahip, aynı kesit alanlı kolonların yük taşıma kapasiteleri ve gerilme‐birim deformasyon ilişkisi araştırılmış ve sorgulanmıştır. Kullanılan deney numuneleri 314 cm2 kesit alanı ve 75cm yüksekliğe sahip, 4 adet Kare kolon, 4 adet Dikdörtgen kolon, 4 adet Dairesel kolon ve 4 adet Dairesel Fretli kolon’dur. Aynı boyuna donatı, etriye aralığı ve etriye kalınlığına sahip donatı kullanılarak, C20 ve C10 betonlarından imal edilerek eksenel yük etkisinde davranışları ve gerilme‐birim deformasyon ilişkilerine bakılmıştır. Üretilen bütün beton numunelerinin 7 ve 28 günlük karakteristik küp basınç dayanımları numuneler kırılarak elde edilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında en fazla eksenel yük taşıma kapasitesine sahip kolonun kare enkesitli kolon numuneleri olduğu belirlenmiş, fretle sarılmış kolon numunelerinde deplasmanların diğer kolonlara göre daha az olduğu tespit edilmiştir.

Key Words: Eksenel yük; beton; kolon; deplasman

Full Text