Author:Hakkı AKTAŞ

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Sağlık okuryazarlığı; “okuryazarlıkla bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında karar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıklarını önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterlilik” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık okuryazarlığı fonksiyonel, iletişimsel ve eleştirel olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. Sağlık okuryazarlığı insan sağlığı için gelirden, istihdam durumundan, eğitim seviyesinden, ırk veya etkin grubundan daha güçlü bir belirleyicidir.

Key Words: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık, Eğitim

Full Text