Author: Kadir Can Küçük, Berk Anbaroğlu

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5179

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Bu makalenin amacı, OpenStreetMap(OSM)’nin mekânsal doğruluğunu Türkiye Topoğrafik Vektör Veri Tabanı (TOPOVT)’ye göre ‘büyük bina’ katmanı kapsamında analiz etmektir. Açık kaynaklı bir haritalama platformu olan OSM’ye isteyen herkes erişebilir. Bağlayıcı bir standardı olmadığından, OSM’nin mekânsal doğruluğunun değerlendirilmesi açık bir araştırma konusudur. Diğer taraftan TOPOVT, Harita Genel Müdürlüğü tarafından standart bir prosedür izlenerek üretilmektedir. TOPOVT’yi güncellemek masraflı bir işlemdir ve ancak belirli zaman aralıklarında gerçekleştirilebilmektedir. TOPOVT’de güncellenecek yerlerin otomatik tespiti toplam maliyeti düşürecek etkin bir işlem olacaktır. Bu işlemin ön koşulu da OSM verisinin mekânsal doğruluğunu analiz etmektir. Dolayısıyla, bu makalede OSM ve TOPOVT’deki eşleşen poligonlar arasındaki Hausdorff mesafesini hesaplayarak ‘bina’ katmanının mekânsal doğruluğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Önerilen metodoloji kapsamında eşleşen poligonları tespit etmek için iki farklı yöntem değerlendirilmiştir: ‘örtüşme yöntemi’ ve ‘merkez tabanlı yöntem’. Açık kaynak olarak geliştirilen yazılım iki farklı sahada test edilmiştir. Sonuçlar OSM kalitesinin TOPOVT ile iyi bir şekilde eşleşebileceğini göstermiştir. Tüm süreç bir ArcMap uzantısına entegre edilmiştir ve geliştirilen kod GitHub’da paylaşılmıştır.

Keywords: Hausdorff mesafesi, Gönüllü coğrafi bilgi, TOPOVT, OSM, ArcGIS

Full Text