Author: Aydan YAMAN, Hacı Murat YILMAZ, Müge AĞCA YILDIRIM

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 5 Issue: 1

DOI : 10.15317/Scitech.2017.70

ABSTRACT:

Lazer tarama, henüz yeni bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde teknolojideki ilerlemelerle birlikte bu teknoloji de gelişmekte olup bununla beraber kullanım alanı da giderek artmaktadır.Lazer tarama teknolojisi ile istenilen objelerin üç boyutlu görüntüleri diğer klasik ölçme yöntemlerine göre çok daha hızlı, pratik, kolay ve yüksek doğrulukla elde edilebilmekte ve ölçümler her türlü hava koşulunda yapılabilmektedir. Ayrıca bu yöntem ile objeler, temas zorunluluğu olmadan uzaktan ölçülebilmektedir. Yapılan çalışmada Topcon Yersel Lazer Tarayıcı ile belirli bir mesafeden çeşitli açılar verdirilen test alanının taratılarak bu açıların yersel lazer tarayıcının konum doğruluğuna etkisi araştırıldı. Bunun için düşey konumda duran 2.10 m x2.80 m boyutlarına sahip bir test alanı 35 m mesafeden dik, 150, 300, 450 ve 600 lik açılar ile tarandı. Taramalardan elde edilen Y ve Z koordinatları yer değiştirilerek test alanı yatay hale getirildi. Bu durumda oluşan yarım dikdörtgen prizmanın olması gereken hacmi ile taramalardan elde edilen hacimleri hesaplandı. Hacim farklarına göre yapılan değerlendirmeler sonunda bu tarayıcının 35 m’ lik tarama mesafesinde konum doğruluğunun 2.9 mm ile 12.1 mm arasında olduğu görüldü. Ayrıca en uygun taramanın objenin 150 lik açıya sahip iken yapılan tarama
olduğu gözlendi.

Key Words: Lazer tarama teknolojisi; Konum doğruluğu; Tarama açısı; Hacim

Full Text