Author: Nizar Polat

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2717-6797

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Yükseklik bilgisi birçok mühendislik uygulaması için vazgeçilmez verilerdendir. Özellikle arazi yüzeylerini tanımlamakta yoğun olarak kullanılan ve Sayısal Arazi Modeli şeklinde tanımlanan topografik ürünler birçok mühendislik projesi için altlık olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda LiDAR verileri ile geniş arazilere ait yüksek doğrulukta arazi modelleri üretimi yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada LiDAR verisi CSF algoritması kullanılarak filtrelenmiş ve sayısal arazi modeli üretilmiştir. Üretilen arazi modeli referans veri ile hem nokta tabanlı hem de görüntü tabanlı karşılaştırılmıştır. Buna göre nokta tabanlı karşılaştırmada filtreleme işlemi % 85 üretici doğruluğuna sahiptir. Görüntü tabanlı karşılaştırma is referans arazi modeli ve üretilen arazi modellerinden elde edilmiştir. Bu iki arazi modeli arasındaki korelasyon yaklaşık %98 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yükseklik bilgisinin güvenilirliği için hesaplanan karesel ortalama hata 11 cm olarak bulunmuştur.

Keywords: Uzaktan Algılama, Fotogrametri, LiDAR, Filtreleme, SAM

Full Text