Author: İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Nurbanu AFACAN AFACAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 1

ABSTRACT:

Kümeleme analizi ile birden çok konuda ortak özellikleri olan nesneler bulunur. Tematik kartografyada iller, ilçeler gibi veri toplama birimleri nesneler olarak kabul edilip, kümeleme analizi ile seçilen konularda ortak özelliğe sahip bölgeler belirlenerek, elde edilen sonuçlar tematik haritalar halinde ilgili kullanıcılara sunulabilir. Bu çalışmada bu yaklaşımın uygulanabilirliği ele alınmış, iller bazında seçilen suç ve işsizlik konuları bakımından ortak özelliğe sahip il grupları belirlenmiştir. Bu şekilde ülke bazında seçilen konular açısından görsel bir değerlendirme yapma olanağı karar vericilere sunulmuş olmaktadır.

Keywords: Kümeleme Analizi, Tematik Kartografya, Ward Yöntemi

Full Text