Author: Ali Ulvi, Abdurahman Yasin Yiğit

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6590

Volume:Issue: 1

ABSTRACT:

Günümüzde kaynaklar incelendiğinde kültür kavramı tarih, din, mimari yapı, sanat, dil vb. birçok alanı içine alan geniş bir kavramdır. Kültür bir toplumun uzun yıllar sonunda oluşan yaşanmışlıkların bir birikimdir ve nesilden nesile aktarılarak devam etmektedir. Bir toplumun kültürüne sahip çıkması demek, sanatına, tarihine, tarihi eserlerine ve kültürel mirasına sahip çıkması demektir. Taşkent Sultan çeşmeside geçmişten günümüze kalan bir kültürel mirasdır. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması bizlerin tarihi bir görevidir. Günümüzde Kültürel miras dokümantasyonunda çok farklı teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan bir taneside Yersel Fotogrametri tekniğidir. Bu amaçla Taşkent Sultan Çeşmesinin Yersel fotogrametrik teknikler kullanarak 3B modeli oluşturulmuştur. Elde edilen bu model daha sonra yapılabilecek restorasyon çalışmalarında altlık olarak kullanılabilecektir. Ayrıca Çeşmenin turizm açısından tanıtılabilmesi için sayısal veriler Turizm bilgi Sistemi oluşturulmasında kullanılabilecektir.

Key Words: Fotogrametri, 3B Model, Turizm, Kültürel Miras

Full Text