Author: Özer AKYÜREK , Ozan ARSLAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 1

ABSTRACT:

Kocaeli 17 Ağustos 1999 yılında 7.4 ve sonrasındaki meydana gelen çeşitli büyüklüklerdeki artçı depremlerle gündeme gelmiştir. Sismik olarak dünyanın en diri faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan Kocaeli ili, deprem araştırmaları için özel bir yere sahiptir. Deprem çalışmalarında CBS tabanlı konumsal istatistik analizlerinin kullanımı konusunda son yıllarda artış görülmektedir. Çalışmanın amacı; tarihsel süreçte (1900-2016) Kocaeli ili ve çevresinde meydana gelen depremlerin konumsal istatistik yöntemlerle incelenerek yerel ve genel örüntülerin belirlenmesi ve konumsal analizinin yapılmasıdır. Bu çalışmada seçilen deprem veri seti üzerinde; global yöntemler olan Ortalama En Yakın Komşuluk, Genel Moran I ve Getis-Ord Genel G ve yerel yöntemler olan Anselin Moran I ve Getis-Ord Gi* konumsal istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca meydana gelen depremlere göre yoğunluk haritalarının elde edilmesi ve riskli alanların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Keywords: Kocaeli, Deprem, Konumsal istatistik, Kernel Yoğunluk Analizi

Full Text