Author: Şerife PARLAYICI, Türkan ALTUN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 1

ABSTRACT:

Filtrasyon, iyon değişimi, kimyasal çöktürme ve membran sistemleri gibi fizikokimyasal prosesler ağır metaller içeren atık suların saflaştırılmasında kullanılmaktadır. Adsorpsiyon metodu daha ekonomiktir ve diğer proseslere göre bazı üstünlüklere sahiptir. Son yıllarda araştırmacılar düşük maliyetli ve kolayca elde edilebilen adsorbanların elde edilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada, sulu çözeltilerden Cr(VI) iyonlarının giderilmesinde düşük maliyetli adsorban olarak hazırlanılan kitosan kaplı kaolin kompozit bocukları kullanımı araştırılmıştır. Kitosan kaplı kaolin boncukları, kitosan ve kaolin karışımının alkali bir banyoya, damla damla ilavesiyle hazırlanmıştır. Kitosan kaplı kaolin kürecikleri kullanarak sulu çözeltiden Cr(VI) adsorpsiyonu üzerine pH, sorbent dozu, başlangıç metal konsantrasyonu ve temas süresinin etkileri sistematik olarak incelendi. Çözeltinin pH’sı 2-6 aralığında değiştirilmiş ve kitosan kaplı kaolin boncukları ile Cr(VI) adsorpsiyonunun pH’ya bağlı olduğu tespit edilmiştir. Denge verilerini tanımlamak için Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Veriler Langmuir modele uygun olduğu görülmüş ve 2 h temas süresince kitosan kaplı kaolin boncuklarının Cr(VI) için maksimum adsorpsiyon kapasitesi 31.98 mg/g olarak bulunmuştur.

Keywords: Adsorpsiyon, Kitosan, Kaolin, Krom, İzoterm.

Full Text