JÎYANA PÊXEMBERÊ MEZIN HEZRETÊ MUHAMMED

Author: Tareq Mohammed AWRAHIM

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 1

ABSTRACT:

Heta vê gavê ji navenda pirtûkxaneyên kurdî gelek pirtûk derheqê jiyana Pêxemberê mezin Hezretê Mihemed (d.x) de hatine belavkirin. Lê hîna jî ew pirtûka ku Şêx Ebdulezîz Parezanî (1928-1976) cara yekemîn di sala 1973an de bi navûnîşana Jiyana Pêxemberê Mezin Hezretê Mihemed (d.x) belav kiriye wek yekemîn pirtûka çapkirî tê hejmartin. Ji ber ku wê gavê wî wek nivîskar wiha nivîsandiye: “Mixabin heta vê gavê tu kesek ku rabe bi zimanê kurdî û bi awayekî dûr, dirêj û vekirî qal û behsa wê jiyana bisûd û feydedar bike tunebûye”

Full Text