Author: Halil İbrahim Şenol, Yunus Kaya

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6590

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

3B şehir modeli temel olarak şehrin sayısal ortamda gerçeğe yakın bir modeli olarak tanımlanabilir. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 3B şehir modelleri afet yönetimi, mekânsal veri altyapılarının ve belediye imar planlarının oluşturulması gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 3B şehir modellerinin oluşturulmasında klasik tekniklerin yanında modern teknikler de kullanılmaktadır. Ancak klasik yöntemde modellenecek şehre ilişkin çok sayıda bina ve model bulunduğu için zaman ve maliyet açısından olumsuzluklar yaşanmaktadır. ESRI şirketi tarafından geliştirilen CityEngine yazılımı, uzun ve zahmetli olan modelleme işleminin çok daha hızlı bir şekilde yapılmasını mümkün kılmayı başarmıştır. Ayrıca yazılımda oluşturulan 3B modellere; binalara ilişkin orijinal dokuların kaplanması sayesinde gerçekçi bir model elde edilebilmektedir. Yüksek hassasiyet gerektirmeyen büyük alanların 3B modellenmesinde herhangi bir arazi çalışması gerektirmeden, yalnızca internet tabanlı veriler kullanılarak modelleme yapmak mümkündür. Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nün 3B modellemesi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan görüntülerin tamamı internet ortamından elde edilmiş ve CityEngine yazılımı yardımıyla kampüs alanının 3B modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı yalnızca internet üzerinden elde edilen ücretsiz verilerle herhangi bir yerin 3B modelinin oluşturulabileceğini ve bu modelin farklı amaçlardaki çalışmalara altlık oluşturabileceğini belirtmektir.

Key Words: 3B Şehir Modeli, CityEngine, Modelleme

Full Text