Author: Burak UŞAK, Güler YALÇIN

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5187

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Ülkemizde 2000’li yılların başına kadar şehirlerde artan nüfusa yetecek konut stoğu oluşturulamamıştır. Henüz kırsaldan yeni göç eden ve kentlerde yaşayıp maddi gücü yeterli olmayan halk ise bu ihtiyacını gecekondu ve kaçak yapılaşma ile karşılamaya çalışmıştır. Bu durum kentlerde imara aykırı, kayıt dışı yani gecekondu olarak tabir edilen yapıların üretimini arttırmıştır. Gecekondu üretiminin fazlalığı ve zararı hissedilir seviyeye geldiğinde bu tür yapıların yıkılarak ortadan kaldırılması şeklinde çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Ancak kaçak yapıların yoğunluğu ve burada yaşayan çok sayıdaki insanın tepkisi bunun çözüm olmadığı kanaatini getirmiştir. Zamanla yönetimlerin gündemlerinden düşmeyen bir sorun haline gelen kaçak yapılaşma üzerinde, geçici aflar ile denetim ve kayıt sağlanmaya çalışılmıştır. Bu af düzenlemelerin son hali 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmî Gazetede yürürlüğe giren, 7143 Sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan ve İmar Kanunu’na da eklenen geçici madde ile uygulamaya konulan “İmar Barışı Düzenlemesi”dir. Makalemizde geçmişten bugüne kadar yapılan imar aflarına kısaca değinilerek, bu afların son hali olan İmar Barışı düzenlemesinin içeriği incelenmektedir. Bu düzenlemenin mevcut kent düzenlerine, vatandaşa ve devlete olan fayda-zararları ile ortaya çıkaracağı olumsuzluklar değerlendirilmektedir.

Keywords: Af, İmar, Kaçak Yapı, Kentleşme, Plan

Full Text