Author: M. Cihan CEYLAN, Murat UYSAL

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6094

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Yeryüzündeki bitki örtüsü türlerinin ayırt edilmesi uzaktan algılama çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Uydu görüntüleri kullanılarak yapılan bu uzaktan algılama çalışmaları, uyduların gerek her zaman aynı yerden görüntü elde edememesi gerekse yer örnekleme aralıklarından kaynaklanan sebeplerle zamansal ve mekânsal çözünürlükleri yüksek hassasiyet ve doğruluk istenen çalışmalarda yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada, son zamanlarda hızla artan ve yaygınlaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisinin esnek hareket kabiliyetine sahip olması nedeniyle sunmuş olduğu olanaklar üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. İHA’ların istenilen zaman ve yer örnekleme aralığına uygun yükseklikte uçurulabilmesi esnek hareket kabiliyetine sahip olmasını sağlamaktadır. İHA üzerine yerleştirilen multispektral kameradan elde edilen görüntüler ile yeryüzündeki bitki örtüsü türlerinin tespiti yapılıp sınıflandırılarak arazi kullanımlarının belirlenmesi ve ürün verimliliğinin araştırılması gibi konular uzaktan algılama çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırabilir. İHA üzerine monte edilen kameranın elde ettiği yeşil, kırmızı, kırmızı-kenar ve yakın kızıl ötesi görüntüler kullanılarak yonca ve soya bitkilerinin tespit edilebilirliği incelenmiştir. Multispektral görüntülerden oluşturulan kompozit görüntüler yardımıyla tür sınıflandırması yapılmıştır.

Keywords: Uzaktan Algılama, İHA, Bitki Türü, Multispektral Kamera, Yonca, Soya

Full Text