HEWILDANEKE TESWÎRÎ LI SER TÊKILIYÊN BÊDADÎ YÊN OSMANİYAN ÊN LI HEMBERÎ ÊZÎDİYAN: TÊKILIYEK LI BIN SÎYA ZORÊ

Author: Oral ORPAK

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 2

ABSTRACT:

Armanca vê gotarê ev e ku nasdaneke teswîrî li ser rêbazên Osmaniyan ên dijminkar yên li dijî Ezîdiyan pêşkêş bike ku ev rêbaz ji aliyê Osmaniyan ve ji salên 1500’an heta salên 1900’an li deverên Êzîdiyan hatin bicihanîn.

Her çi qas di destpêka sedsalên 1600’an de rêbazên Osmaniyan ên dijî Êzîdiyan li gor dijminatî çênebûn, lê di gotinên û nivîsên fermandarên misilman ên deverî de dijminatiyeke dijvar dijî Êzîdiyan hebû. Û ew axiftin û gotinên wan hikûmeta navendî azirandibû û rêbazên neyar ên di niviya sedsalên 1500’an de hatibûn qebûl kirin. Ji ber vê Êzîdî bûn parçeyek esasî di rêbazên êrîşker ên Osmaniyan yên serbazkirina Êzîdiyan û veguherandina dînê wan de. Bi texmîniyek qewet, di seranserên sedsalên 1700’an û 1800’an de rojevên Osmaniyan ên dijî Êzîdiyan çarçoweyeke xûrtî û heta zordarî hebû di bin rêbazên “pan-Islamî” yên hikûmeta Abdulhamîd.

Keywords: Êzîdî, Osmanî, veguhartin, serbazkirin

Full Text